študijný program Pravoslávna teológia, spojený 1. a 2. stupeň, denná a externá forma