Isus Christos ako Učiteľ

Milí študenti,

v tomto kurze nájdete študijné materiály k predmetu Exegéza Evanjelia podľa Jána. Materiály sú rozdelené do 5 prezentácií a knihy Evanjelium podľa Jána 4/3.

Po preštudovaní všetkých materiálov je potrebné absolvovať test, ktorého výsledok bude spolu so splnením ostatných povinností zohľadnený pri vašom záverečnom hodnotení.

Prajem vám veľa úspechov a Božie požehnanie pri štúdiu.

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.