Fakulta prevádzkuje vlastný e-learning server dostupný na adrese

https://pc1254.fm.unipo.sk/moodle

Katedra ekonómie a ekonomiky – Virtuálne vzdelávacie centrum katedry