Fakulta prevádzkuje vlastný e-learning server dostupný na adrese:

https://e.fhpv.unipo.sk/