Podpora projektu KEGA 049PU-4/2015, Multimediálne technológie v príprave pôrodných asistentiek 2, Prešovská univerzita