Fakulta prevádzkuje vlastný e-learning server dostupný na adrese: 

https://e.ff.unipo.sk/