• Milí používatelia Moodle, 

  želáme Vám príjemnú prácu v tomto vzdelávacom prostredí.


  Systém Moodle bol aktualizovaný na verziu 4.3.2+.

  Celouniverzitný e-learning aktuálne zabezpečuje kurzy pre FZO PU, PBF PUFŠ PU.

  Ostatné fakulty zatiaľ prevádzkujú vlastný e-learning server dostupný na adrese:

  Ak máte problémy s e-learningom na FF PU, FMEO PU, PF PU alebo FHPV PU, sledujte informácie na webovej stránke vašej fakulty.

  Prihlasovacie údaje do celouniverzitného e-learningu sú rovnaké ako do systému MAIS. V prípade problémov s prihlasovacími údajmi kontaktujte CVT PU.

  Ak máte akékoľvek problémy alebo pripomienky týkajúce sa celouniverzitného e-learningu, napíšte e-mail na sprava-elearning@unipo.sk. Prosíme, aby ste používali svoje univerzitné študentské účty (meno.priezvisko@smail.unipo.sk) pre identifikáciu, inak vaša požiadavka nebude spracovaná! Na svoj univerzitný študentský e-mail sa môžete prihlásiť na adrese http://webmail.unipo.sk/

  Ďakujeme za pochopenie.

  Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hiľovský