• Milí používatelia Moodle, 

  želáme Vám príjemnú prácu v tomto vzdelávacom prostredí.


  Verzia systému Moodle: 4.3.2+

  Celouniverzitný e-learning aktuálne zabezpečuje kurzy pre GTF PU, PBF PU, FŠ PU a FZO PU.

  Ostatné fakulty zatiaľ prevádzkujú vlastný e-learning server dostupný na adrese:

  Ak máte problémy s e-learningom na FF PU, FHPV PUFMEO PU alebo PF PU, sledujte informácie na webovej stránke danej fakulty.

  Prihlasovacie údaje do celouniverzitného e-learningu sú rovnaké ako do systému MAIS.

  Ak máte akékoľvek problémy alebo pripomienky týkajúce sa celouniverzitného e-learningu, napíšte e-mail na sprava-elearning@unipo.sk