Milí používatelia Moodle, 

želáme Vám príjemnú prácu v tomto vzdelávacom prostredí.


Aktuálne celouniverzitný e-learning zabezpečuje kurzy pre FZO PU, PBF PU a FŠ PU.

Ostatné fakulty zatiaľ prevádzkujú vlastný e-learning server dostupný na adrese:

V prípade problémov na FF PU, FMEO PU, PF PU a FHPV PU postupujte podľa informácií na web stránke e-learning fakulty.

Do celouniverzitného e-learning sa prihlasujete kliknutím na tlačidlo Microsoft a následne použijete svoje prihlasovacie údaje do účtu Microsoft 365, a to smail.unipo.sk alebo unipo.sk. V prípade problémov s prihlasovacími údajmi kontaktujte CVT PU.

V prípade problémov alebo pripomienok v celouniverzitnom e-learning píšte e-maily na sprava-elearning@unipo.sk. Pri komunikácii je NUTNÉ používať univerzitné študentské účty kvôli identifikácii (meno.priezvisko@smail.unipo.sk), inak Vaša požiadavka nebude vybavená! Do univerzitného študentského webmailu sa dostanete na adrese http://webmail.unipo.sk/

Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hiľovský